ისტორია

საფინანსო კომპანია „მაიფინი“ დაარსდა 2015 წლის 29 დეკემბერს. 100 პროცენტით უცხოური კაპიტალი, მოზიდული საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს პროექტების განხორციელებისათვის. მიუხედავად მოკლე პერიოდისა იგი ერთ-ერთი ყველაზე სწაფად მზარდი, სტაბილურად განვითარებადი ევროპული საფინანსო ჯგუფია. კომპანიის მიზანია ფიზიკური პირების, მცირე და საშუალო ბიზნესის, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროს ფინანსური მხარდაჭერა.


 

        სახელი: გამომდინარეობს კომპანიის საქმიანობიდან, „ჩემი ფინანსები"                 “ MYFIN” ყველასთვის ადვილი და ხელმისაწვდომი.