ოქრო

toronto-gold-buying-and-selling-store      ოქრო თვეში 1,5 %  – უვადო .

 

ჩვენი კურსები

2.45 2.49
2.19 3.25
5.35 6.66
55.22 22.55