მისია და მიზნები

admin-ajaxკომპანიის მიზანია მომხმარებელთა მოთხოვნების კომპანიის შიდა პროცედურებთან შესაბამისობაში მოყვანა და სათანადოდ დაკმაყოფილება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სათანადო წვლილის შეტანა. სამუშაო ადგილების შექმნა და თანამშრომლებისათვის კარიერული წინსვლის შესაძლებლობების მიცემა. სასიამოვნო და ეფექტური სამუშაო გარემოს შექმნა და მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად კომფორტული და კონკურენტუნარიანი მომსახურების შეთავაზება.

 


 

ჩვენი კურსები

2.45 2.49
2.19 3.25
5.35 6.66
55.22 22.55