ისტორია

admin-ajaxსაფინანსო კომპანია „მაიფინი“ დაარსდა 2015 წლის 29 დეკემბერს. 100 პროცენტით უცხოური კაპიტალი, მოზიდული საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს პროექტების განხორციელებისათვის. მიუხედავად მოკლე პერიოდისა იგი ერთ-ერთი ყველაზე სწაფად მზარდი, სტაბილურად განვითარებადი ევროპული საფინანსო ჯგუფია. კომპანიის მიზანია ფიზიკური პირების, მცირე და საშუალო ბიზნესის, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროს ფინანსური მხარდაჭერა.

 


 

Currency

კურსები

2.360 2
2.780 2
0.038 0