ისტორია

admin-ajaxსაფინანსო კომპანია „მაიფინი“ დაარსდა 2015 წლის 29 დეკემბერს. 100 პროცენტით უცხოური კაპიტალი, მოზიდული საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს პროექტების განხორციელებისათვის. მიუხედავად მოკლე პერიოდისა იგი ერთ-ერთი ყველაზე სწაფად მზარდი, სტაბილურად განვითარებადი ევროპული საფინანსო ჯგუფია. კომპანიის მიზანია ფიზიკური პირების, მცირე და საშუალო ბიზნესის, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროს ფინანსური მხარდაჭერა.

 


 

ჩვენი კურსები

2.45 2.49
2.19 3.25
5.35 6.66
55.22 22.55